c S
Kolumna
KOLUMNE
dr. sc. Alen Rajko Nepotrebno je propisivati natječaje za popunu ustavnosudskih i najviših pravosudnih položaja

Postoje i politička imenovanja na nepolitičke položaje koja nisu devijacija demokratskog poretka ni klijentelističko zastranjenje, već su volja Ustava. Izraz su sustava ustuka i protuteža, i to onog segmenta diobe vlasti koji uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti (članak 4. Ustava).

08.02.2024
dr. sc. Alen Rajko O čemu je u stvari riječ kod plaća sudaca

Nije, prvenstveno, riječ o prevenciji korupcije. Tko ima takve sklonosti, njemu visina plaće nije ključna. Tko nema, nema.

25.01.2024
dr. sc. Alen Rajko Kratki vodič: kako antagonizirati sudstvo u šest koraka

Korak 1: protivno praksi civiliziranih zemalja, propisati periodične sigurnosne provjere za sve suce, prije svega radi podilaženja javnosti. Europska komisija podiže obrvu, spominje to u godišnjem izvješću o vladavini prava. Hrvatski Ustavni sud ukida odredbu. Pokušaj nije zaboravljen, loš okus ostaje.

18.01.2024
dr. sc. Alen Rajko Čemu služe predsjednici sudova

Najprije o insajderskoj upućenosti u ovu temu: devet i pol godina bio sam predsjednik suda (u dva četverogodišnja mandata te godinu i pol privremenog upravljanja sudom prije toga). Promatrano zajedno s ranijim radnim iskustvom, punih četvrt stoljeća neprekinuto sam obavljao upravljačke poslove različitih vrsta i razina u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i sudstvu, od svoje 27. do 52. godine.

09.01.2024
dr. sc. Alen Rajko Više je dobrih nego loših novosti u Nacrtu prijedloga Zakona o upravnim sporovima Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o upravnim sporovima (u nastavku teksta: Nacrt, odnosno ZUS)1. U ovome se tekstu ukratko osvrćemo na glavne elemente Nacrta, ne pretendirajući na njegovu detaljnu analizu. 28.11.2023
dr. sc. Alen Rajko U upravnome sporu nema apsolutno bitnih povreda postupka, niti ih je potrebno propisivati

Za razliku od drugih vrsta sudskih postupaka (v. npr. članak 354. stavak 2. Zakona o parničnom postupku, odnosno članak 468. Zakona o kaznenom postupku), Zakonom o upravnim sporovima (ZUS) nisu propisane apsolutno bitne povrede postupka. Zakonodavac se u ZUS-u ograničio na navođenje bitne povrede pravila sudskog postupka kao jednog od žalbenih razloga (članak 66. stavak 1.), te na normativnu definiciju prema kojoj bitna povreda pravila sudskog postupka postoji kad upravni sud u tijeku spora nije primijenio ili je nepravilno primijenio odredbe ovoga Zakona, a to je utjecalo na donošenje zakonite i pravilne presude (stavak 2. toga članka).

24.10.2023
dr. sc. Alen Rajko Stopa rješavanja predmeta kao pokazatelj sudske statistike – promatra li se izolirano, od male je koristi

Stopa rješavanja predmeta odnos je između broja riješenih i primljenih predmeta unutar određenog razdoblja, izražena u postotku. Stopa rješavanja jedan je od propisanih pokazatelja učinkovitosti rada pravosudnih tijela (članak 6. točka 1. Pravilnika o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava, "Narodne novine" br. 113/19.)1

21.09.2023
dr. sc. Alen Rajko Dva tipična pogrešna pristupa upravnog suca

Upravno sudovanje jedina je grana sudstva u kojoj se postupci uvijek vode protiv nekog oblika javne vlasti. To je i jedina grana sudovanja sa zasebnim ustavnim utemeljenjem (članak 19. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske). Upravni sudovi neovisna su kontrola onog dijela djelatnosti izvršno-upravne vlasti koji se tiče rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, upravnih ugovora, te upravnih i drugih postupanja uređenih Zakonom o općem upravnom postupku. U upravnome sporu građanin ili pravna osoba stoji nasuprot vlasti, nakon što je ta vlast u upravnom postupku odlučila (ili je trebala odlučiti) o njegovim pravima ili obvezama.

09.08.2023
dr. sc. Alen Rajko Ono što su medicinske sestre u zdravstvu, to su pravosudni službenici u pravosuđu

Ovo nije kolumna o štrajku službenika i namještenika u pravosuđu (u sudovima i u državnim odvjetništvima1). Ovo je kolumna koja pokušava ukratko ocrtati koja je važnost pravosudnih službenika u funkcioniranju pravne države, te predstaviti bit njihovih poslova onom dijelu profesionalne i opće javnosti koja s time nije neposredno upoznata.

20.07.2023
dr. sc. Alen Rajko Presuda ESLJP-a u predmetu Hamzagić protiv Hrvatske – koristan orijentir za medicinska vještačenja u upravnome sporu (Ili: koji su medicinski kriteriji i specijalizacije vještaka primjenjive za ova vještačenja)

U nekim vrstama predmeta na upravnim područjima mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi i prava hrvatskih branitelja odlučne medicinske činjenice utvrđuju se institucionalnim vještačenjem u upravnom postupku.1 Pregledi koji se pritom provode nisu usmjereni na dijagnostiku i liječenje pacijenta, već isključivo na utvrđivanje činjenice koju posebni (sektorski) zakon propisuje odlučnom za rješavanje konkretne vrste predmeta. Zbog toga su stranke u tim postupcima nerijetko zbunjene, jer očekuju preglede nalik onim specijalističkima u zdravstvenim ustanovama. Usto, na tim su upravnim područjima medicinski pregledi tek dopuna medicinskoj dokumentaciji, i to onoj posebno propisanoj za odlučivanje o pojedinoj vrsti prava.

27.06.2023