Poredano po:

Broj dokumenata: 2280

1
Opoziv predsjednika: Usporedba RH i SAD-a · U središtu

Datum: 15.1.2021

Američki predsjednik Donald J. Trump ušao je u povijest. Prvi je predsjednik protiv kojega je dva puta pokrenut postupak opoziva od strane Zastupničkog doma američkog Kongresa, a sada je na Senatu da dvotrećinskom većinom glasova „osudi“ predsjednika za poticanje na pobunu.

2
Što se (ne) smatra neposrednim rješavanjem upravne stvari · U središtu

Datum: 14.1.2021

Pored odgovora na pitanje jesu li u konkretnom slučaju ispunjene pretpostavke za neposredno rješavanje upravne stvari, za ocjenu zakonitosti dijela upravnih akata važan je i odgovor na pitanje radi li se o neposrednom rješavanju stvari. Potonjem pitanju posvećeno je razmatranje u ovom ...

3
Buduća politika intelektualnog vlasništva Europske unije: Vijeće Europske unije usvojilo zaključke · U središtu

Datum: 13.1.2021

Vijeće Europske unije (u nastavku teksta: Vijeće) je 10. studenog 2020. usvojilo dokument naziva Zaključci Vijeća o politici intelektualnog vlasništva i reviziji sustava industrijskog dizajna u Uniji (engl. Council conclusions on intellectual property policy and the revision of t...

4
Ostvarivanje prava osiguranika na osobnu invalidninu prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 11.1.2021

Autor obrađuje problematiku ostvarivanja prava osiguranika na osobnu invalidninu koje je propisana odredbama Zakona o socijalnoj skrbi .

5
Pojmovi odsutnosti i spriječenosti (na primjeru upravnog prava) · U središtu

Datum: 8.1.2021

Osoba može biti službeno spriječena i kada nije odsutna. Ovdje posrijedi nije nužno mentalni eksperiment, niti vježba iz logike, već utvrđivanje pretpostavki za primjenu (upravno)pravnih odredbi povezanih s prenesenim ovlastima.

6
Promjene u obračunu plaće i drugog dohotka od 1. siječnja 2021. godine · U središtu

Datum: 7.1.2021

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna poreznih zakona iz petog kruga porezne reforme, prvenstveno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, novog iznosa minimalne plaće za 2021. godinu te novih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu, mijenja se obračun plać...

7
Zakonsko uređenje rada upućenih radnika u Republiku Hrvatsku · U središtu

Datum: 5.1.2021

Republika Hrvatska je donijela novi zakonodavni okvir za reguliranja rada upućenih radnika u RH u okviru prekograničnog pružanja usluga radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, odnosno Direktivom 2018/957/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o i...

8
COVID-19: najava novih poreznih oslobođenja na razini EU-a · U središtu

Datum: 4.1.2021

Komisija EU je 7. prosinca 2020. prihvatila prijedlog novih mjera kojima se bolnice na području EU-a, zdravstveni radnici i pojedinci privremeno oslobađaju plaćanja PDV-a na stjecanje injekcija za potrebe suzbijanja corona virusa i  in vitro  medicinske dijagnostičke opreme (kompleta za te...

9
Novosti u zakonodavstvu u Novoj godini - zakoni koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. · U središtu

Datum: 31.12.2020

Donosimo vam pregled svih pročišćenih tekstova zakona koji stupaju na snagu na datum 1. siječnja 2021., s kratkim sažetkom.

10
Što donosi peti krug porezne reforme u 2021. godini? · U središtu

Datum: 29.12.2020

Novim krugom porezne reforme izvršene su određene zakonske izmjene u Zakonu o porezu na dohodak , Zakonu o porezu na dobit , Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom , a što će omogućiti stvaranje preduvjeta za daljnje porezno rasterećenje...

11
Ograničenja od ovrhe na plaći i drugim primanjima radnika u 2021. godini · U središtu

Datum: 28.12.2020

Najčešći predmet ovrhe su nekretnine, pokretnine i/ili novčane tražbine ovršenika. Plaća se smatra novčanom tražbinom ovršenika i bit će predmetom ovog članka u kojem autor pojašnjava kako ovrhovoditelj može ovršiti plaću ovršenika te koje su obveze ovr&scar...

12
Uredujući sudac nije „uređujući sudac“ · U središtu

Datum: 24.12.2020

U novijoj službenoj komunikaciji riječ „uredujući“ sve se češće pogrešno zamjenjuje riječju „uređujući“. Autor ukratko obrazlaže zbog čega nema „uređujućih sudaca“, iako postoje „uredujući suci“.

13
Odgovornost države za djelovanje svojih agenata (u ustavnopravnom kontekstu) i zastara · U središtu

Datum: 23.12.2020

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-3875/2019 od 24. lipnja 2020. razmatrao jedan od prvih slučajeva odgovornosti države za napad na život pojedinca koji su učinile osobe koje se mogu smatrati dijelom državnog represivnog aparata. O tom smo predmetu pisali u nedavnom napisu pod...

14
Kako spriječiti ulazak krivotvorene robe na tržište Republike Hrvatske i Europske unije? (prethodno informiranje nadležnih carinskih tijela – nacionalni zahtjev i zahtjev Unije) · U središtu

Datum: 22.12.2020

Autori ovim člankom nastoje prikazati uređenje tzv. nacionalnih zahtjeva i zahtjeva Unije, kojima se omogućava prethodno informiranje nadležnih carinskih tijela radi zaštite poslovnih subjekata od krivotvorenih roba, kao i carinski postupak koji se u vezi s krivotvorenom robom pokreće podno&s...

15
Provođenje zaštite na radu radnika koji rade od kuće s posebnim osvrtom na procjenu rizika kod povremenog i pretežitog rada od kuće · U središtu

Datum: 21.12.2020

Autor u članku donosi kratki pregled zakonskog uređenja rada od kuće, kao rada na izdvojenom mjestu rada, navodeći obveze poslodavaca u vezi s provođenjem zaštite na radu radnika koji rade od kuće. Poseban osvrt stavljen je na postupak procjene rizika, ovisno o tome radi li se o povremenom il...

16
Novosti u Zakonu o osobnoj iskaznici · U središtu

Datum: 18.12.2020

Nove osobne iskaznice koje će se izdavati od 02. kolovoza 2021. godine  postat će biometrijske isprave i moći će zamijeniti dosadašnje putovnice. Važit će 5 godina, a nakon 70. godine života iznimno će im vrijeme važenja trajati 40 godina.

17
Glavne sličnosti i razlike između prigovora uređenih Zakonom o općem upravnom postupku · U središtu

Datum: 17.12.2020

Analiziran je opći okvir regulacije prigovora po Zakonu o općem upravnom postupku, uz glavna razgraničenja između pojedinih vrsta prigovora.

18
Korištenje prometnih podataka elektroničkih komunikacija za borbu protiv terorizma i teških kaznenih djela · U središtu

Datum: 16.12.2020

Sud EU-a donio je 6. listopada 2020. vrlo važnu presudu u spojenim predmetima C-511/18, C-512/18 i C-520/18 (dalje: La Quadrature du Net i dr. presuda) u kojoj je, temeljem zahtjeva nacionalnih sudbenih tijela iz Francuske i Belgije, pojasnio područje primjene Direktive o e-privatnosti te raz...

19
Nove zakonodavne promjene u sustavu lokalne samouprave · U središtu

Datum: 14.12.2020

U hitnu zakonsku zakonodavnu proceduru upućeni su izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izmjene Zakona o lokalnim izborima . U nastavku teksta osvrnut ćemo se na najznačajnije promjene koje će proizaći u sustavu lokalne samouprave, a za koje se očekuje da će nastup...

20
Ustavni sud: parafiskalna davanja nametnuta samo nekim gospodarskim subjektima predstavljaju prekomjeran teret · U središtu

Datum: 11.12.2020

Ustavni sud je odlukom broj: U-I-2282/2014 i dr. od 3. studenoga 2020. ukinuo članak 33. stavak 1. točke 1., 2. i 3. , te članke 34. , 35. i 44. (dalje: osporene odredbe) Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10., dalje: ZoHCK) jer smatra da je adresatima os...

21
Mjerodavno pravo kod potrošačkih ugovora · U središtu

Datum: 10.12.2020

Autorica kroz sudsku praksu hrvatskih sudova i Suda EU-a analizira pitanje mjerodavnog prava kod potrošačkih ugovora vezanog za uobičajeno boravište potrošača, uz poštivanje nediskriminacije - jedinstvenosti, nacionalnog prava potrošača, kao temelja prava Unije te ...

22
Ugovaranje usluga medicine rada u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 9.12.2020

Ovim člankom ukratko se obrađuje obveza ugovaranja usluga medicine rada koja je propisana odredbama Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/2014., 118/2014. - ispravak, 154/2014., 94/2018. i 96/2018. - ispravak) i Pravilnika o načinu i postupku i...

23
Primjena članka 4. Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja · U središtu

Datum: 8.12.2020

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade uvodi neke nove institute, ranije postojeće institute mijenja, te na drugačiji način propisuje određivanje naknade za izvlaštene nekretnine. Jedan od temeljnih razloga za donošenje novog zakona bio je olakšavanje i unificiranje ...

24
Povjerenje u odvjetnika - predmet ustavne tužbe · U središtu

Datum: 7.12.2020

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je značajnu odluku u kojoj je ocjenjivao je li postupanje odvjetnika M.B. bilo u skladu s vrednotom pravičnog suđenja koje Ustav garantira člankom 29. stavkom 1. u građanskom aspektu. Odlukom je ukinuo presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske te Županijskog i O...

25
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti · U središtu

Datum: 4.12.2020

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske 2. prosinca 2020. prihvaćena je primjena hitnog postupka Prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti . S obzirom na brzinu širenja bolesti COVID-19 te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja, ovim zakonom p...

26
U upravnom sporu nisu propisane vrste rješenja koja se donose izvan rasprave · U središtu

Datum: 3.12.2020

Upravni sudovi imaju široku ovlast donošenja postupovnih rješenja izvan rasprave, što je komplementarno, između ostalog, nepostojanju instituta pripremnog ročišta u upravnom sporu, kao i ovlasti bezraspravnog rješavanja spora.

27
Pregled koraka za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) · U središtu

Datum: 2.12.2020

Otvaranje društva s ograničenom odgovornošću ima svoje mnoge prednosti, no isto tako i prepreka koje je lakše izbjeći dobrim poznavanjem svih relevantnih materija. Autor u ovom članku daje kratki pregled koraka kod osnivanja društva s ograničenom odgovornošću te se...

28
Mjere za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 u tijelima državne uprave i uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske u primjeni od 30. studenoga 2020. · U središtu

Datum: 1.12.2020

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave ("Narodne novine", broj 116/20.; dalje u te...

29
Postupak ostvarivanja prava na isplatu novčane naknade za tjelesno oštećenje · U središtu

Datum: 30.11.2020

Ovim tekstom obrađuje se tematika isplate novčane naknade za tjelesno oštećenje koja je propisana odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 57/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.).

30
Predsjednički izbori u SAD-u: osporavanje izbornog poraza · U središtu

Datum: 27.11.2020

Nedavno održani predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama obilježeni su neobičnom pojavom nepriznavanja izbornog poraza od strane poraženog predsjedničkog kandidata. Povijest američkih predsjedničkih izbora poznaje slične prilike kada je poražena strana osporavala pobjedu protivniku te s...

31
Ukidanje Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom · U središtu

Datum: 25.11.2020

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom broj: U-I-3678/2017 i dr. od 3. studenoga 2020. pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te ukinuo Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom ("Naro...

32
Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo odredbe Zakona o poljoprivredi · U središtu

Datum: 24.11.2020

Ustavni sud je odlukom broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. ukinuo sporne odredbe članka 15. stavka 4. i članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18. i 42/20.) u odnosu na postupak dodjele potpora iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. godin...

33
Nove izmjene Ovršnog zakona prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona · U središtu

Datum: 23.11.2020

Ovršnim zakonom  uređuje se postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak), postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja), te m...

34
Kazneno djelo teškog sramoćenja u kontekstu političke debate · U središtu

Datum: 20.11.2020

Kazneno djelo sramoćenja odnosno teškog sramoćenja bilo je propisano čl. 148. Kaznenog zakona u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 1. siječnja 2020. godine. Predmetno kazneno djelo je ukinuto Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je objavljen u "Narodnim novinama", broju...

35
Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje te tablica o prosječnim mjesečnim potrebama maloljetnog djeteta za 2020. godinu · U središtu

Datum: 19.11.2020

Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete ( članak 288. stavak 1. Obiteljskog zakona, „Narodne novine“ broj: 103/15. i 98/19. – dalje u tekstu Zakon). Ukoliko roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju ( članka 288. stav...

36
Prijedlog Zakona o strancima · U središtu

Datum: 16.11.2020

Područje ulaska, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj uređeno je važećim Zakonom o strancima , a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. god. Prijedlog Zakona više ne sadrži odredbe koje se odnose na državljane Europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji čiji stat...

37
Zapošljavanje umirovljenika · U središtu

Datum: 13.11.2020

Hrvatska liječnička komora je nedavno uputila poziv umirovljenim liječnicima da kontaktiraju Komoru ako se žele ponovno profesionalno angažirati u zdravstvenim ustanovama za vrijeme epidemije COVID-19. Institut zapošljavanja umirovljenika posebno je uređen Zakonom o mirovinskom osiguranju .

38
Primjena Zakona o konverziji na potrošačke sporove · U središtu

Datum: 12.11.2020

Autorica u članku analizira pitanje nadležnosti Suda EU-a za pravne odnose nastale prije pristupanja EU-u te dopustivost i meritum prethodnog pitanja ispitivanja usklađenosti tzv. Zakona o konverziji u smislu Direktive 93/13 .

39
Postupak prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 11.11.2020

Autor daje prikaz postupka prijave ozljede na radu koji se provodi prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, br. 80/13., 137/13. i 98/19.) i Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozl...

40
Svi primjenjivači pravnih normi ujedno su i primjenjivači ustavnih odredaba · U središtu

Datum: 9.11.2020

Ustavne odredbe, bilo neposredno, bilo razrađene kod zakonodavstvo, nisu izuzete od primjene od strane sudaca i službenih osoba u javnopravnim tijelima.

41
Pitanja obuhvaćena prijedlozima Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće i Zakona o zaštiti života · U središtu

Datum: 6.11.2020

Pitanje prekida trudnoće, odnosno pobačaja u hrvatskom je zakonodavstvu regulirano Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece ("Narodne novine" br. 18/78., 31/86., 47/89., 88/09. – dalje u tekstu Zakon o slobodnom odlučivanju o rađanju djece)...

42
Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF · U središtu

Datum: 5.11.2020

Autor u članku kroz sudsku praksu i zakonodavstvo analizira pitanje ništetnosti ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF u cijelosti.

43
Otpis nejavnih davanja · U središtu

Datum: 4.11.2020

U članku donosimo najznačajnija pravila koja omogućuju odgodu odnosno obročnu otplatu nejavnih davanja, kao i otpis potraživanja kako bismo podsjetili pravne i fizičke osobe na tu zakonsku mogućnost, a s ciljem da izbjegnu ovršne i druge postupke i time dodatno zakompliciraju financijsku situ...

44
Razlike između plaćenog i neplaćenog dopusta s posebnim osvrtom na primjer korištenja neplaćenog dopusta uz odjavu i bez odjave s obveznih osiguranja u radnom odnosu · U središtu

Datum: 2.11.2020

Autor u ovom članku donosi pregled prava radnika na korištenje instituta dopusta kojim se na zahtjev radnika odobrava dopust u opravdanim slučajevima za njegove osobne potrebe u određenim životno važnim situacijama i to uz naknadu plaće (plaćeni dopust). Istovremeno u članku se zorno obr...

45
Vlada RH predlaže osnivanje vojnog sveučilišta · U središtu

Datum: 30.10.2020

U saborskoj proceduri nalazi se Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti kojim Vlada RH planira Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ podići na razinu sveučilišta. Ono se osniva kao javna ustanova, ustrojeno kao i ostala javna sveučili&sc...

46
(Ne)mogućnost saniranja nedostataka u obrazloženju upravnog akta odgovorom na tužbu u upravnom sporu (razlike između prijašnje i sadašnje regulacije i prakse) · U središtu

Datum: 29.10.2020

Odredba članka 57. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima omogućuje tuženiku da tijekom upravnog spora sanira neke (ne sve) nedostatke iz upravnog postupka. Međutim, danas više nije primjenjivo opće stajalište razvijeno u sudskoj praksi u razdoblju prije stupanja važećeg Zakona o upra...

47
Naziv “Malostonska kamenica” zaštićen oznakom izvornosti na razini Europske unije · U središtu

Datum: 28.10.2020

Dana 13. listopada 2020. godine u Službenom listu Europske unije (SL L 334, 13. 10. 2020.) objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1469  od 6. listopada 2020. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Malo...

48
Korištenje osobnih podataka korisnika društvenih mreža za ciljano oglašavanje · U središtu

Datum: 27.10.2020

Rast i razvoj društvenih mreža jedan je od najznačajnijih i najzanimljivijih aspekata razvoja online okruženja. Društvene mreže su online platforme koje omogućuju slobodnu interakciju i zajednice korisnika, koji između sebe dijele informacije i sadržaj. Ključna karakteristika dru&scaro...

49
Mjere za očuvanje radnih mjesta i potporu gospodarstvu za razdoblje listopad – prosinac 2020. · U središtu

Datum: 26.10.2020

Vlada Republike Hrvatske nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta kroz okvire financijske potpore poslodavcima za skraćenje radnog vremena, potporom mikro-poduzetnicima, stupnjevanjem potpore sukladno padu prometa, te proširenjem broja obuhvaćenih djelatnosti. Autor u ovom članku daje pr...

50
Zamjenik nasljednika · U središtu

Datum: 23.10.2020

Oporučitelj može odrediti oporukom zamjenika nasljednika, odnosno osobu kojoj će pripasti nasljedstvo ako određeni nasljednik umre prije njega, odrekne se nasljedstva ili bude nedostojan da naslijedi, no ne može odrediti nasljednika svome nasljedniku.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta