Poredano po:

Broj dokumenata: 12197

1
Inovativni Zadar d.o.o., Zadar · Odluke DKOM

Predmet: radovi izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora

Datum: 4.2.2021

2
Osječko-baranjska županija, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: sredstva za dezinfekciju

Datum: 3.2.2021

3
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: isporuka postrojenja 10(20) kV za TS Gregovica

Datum: 3.2.2021

4
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split · Odluke DKOM

Predmet: obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9808 Lastovo - Korčula - Dubrovnik i obratno

Datum: 3.2.2021

5
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: termovizijski sustav detekcije povišene tjelesne temperature

Datum: 3.2.2021

6
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja I. faze dionice autoceste - obilaznica Novog Vinodolskog (7km), autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski

Datum: 3.2.2021

7
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izolatori, nosači izolatora i oprema

Datum: 2.2.2021

8
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: rezervni dijelovi i usluga servisa za traktorske sitnilice, kranske kosilice, rotosjekače i snježne plugove (grupa 1.)

Datum: 2.2.2021

9
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izolatori, nosači izolatora, izolatorski lanci i konzole

Datum: 2.2.2021

10
Srednja strukovna škola Velika Gorica, Velika Gorica · Odluke DKOM

Predmet: promidžba i vidljivost Projekta 'Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija 4.0' (po grupama)

Datum: 2.2.2021

11
Čistoća d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz radnika

Datum: 2.2.2021

12
Šibensko-kninska županija, Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač

Datum: 2.2.2021

13
Kazalište lutaka Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: usluge čišćenja radnih prostorija Kazališta lutaka Zadar

Datum: 2.2.2021

14
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uvod DV 110 kV Obrovac-Zadar u TS Benkovac

Datum: 1.2.2021

15
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu

Datum: 1.2.2021

16
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci

Datum: 1.2.2021

17
Klinički bolnički centar Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade studije izvodljivosti za strateške projekte Kliničkog bolničkog centra Split

Datum: 1.2.2021

18
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Datum: 1.2.2021

19
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Čakovec

Datum: 29.1.2021

20
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: dogradnja 2VP 110kV u TS Benkovac

Datum: 29.1.2021

21
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Split · Odluke DKOM

Predmet: sanitetski materijal (grupe 1. i 5.)

Datum: 29.1.2021

22
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša

Datum: 29.1.2021

23
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture

Datum: 29.1.2021

24
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga nadzora nad izvođenjem radova "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac

Datum: 29.1.2021

25
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XXI)

Datum: 29.1.2021

26
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split · Odluke DKOM

Predmet: nabava sustava za optičko trodimenzionalno praćenje eksperimenata, elektromotornog stroja za testiranje vlačne čvrstoće materijala, hidrauličkog sustava za precizno nanošenje opterećenja i seta hidraulike (grupa 1.)

Datum: 29.1.2021

27
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh

Datum: 29.1.2021

28
Grad Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja nogometnog stadiona Bjelovar-Faza 1

Datum: 29.1.2021

29
Gradska toplana d.o.o., Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: zaštitarske usluge

Datum: 29.1.2021

30
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: aglomeracija Split-Solin usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 (UPOV, mreža i SDNU)

Datum: 28.1.2021

31
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić · Odluke DKOM

Predmet: nabava vodomjera sa opremom za daljinsko očitavanje

Datum: 27.1.2021

32
Grad Koprivnica, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica

Datum: 27.1.2021

33
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: dendro bilje (grupa 3.)

Datum: 27.1.2021

34
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice- 1., 2. i 3. etapa (grupa 3.)

Datum: 27.1.2021

35
HEP-Plin d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: nabava elektronskih korektora sa GSM modemom

Datum: 27.1.2021

36
Grad Križevci, Križevci · Odluke DKOM

Predmet: usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci za razdoblje od 2021. do 2024.

Datum: 27.1.2021

37
Komunalno d.o.o., Vrgorac · Odluke DKOM

Predmet: dogradnja transportnog sustava odvodnje od GZ Ravča do Grada Vrgorca, sanacije državne ceste DC62 i ugradnje kabelskog raspleta 20kV iz TS Vrgorac prema GZ Ravča

Datum: 27.1.2021

38
Požeško-slavonska županija, Požega · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola Požeško-slavonske županije

Datum: 26.1.2021

39
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: niskonaponski sklopni blokovi sa dodatnim poljem za priključenje elektrane-kupca snage 100 kW do 500 kW za distribucijsko područje Elektroslavonija Osijek

Datum: 26.1.2021

40
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za program učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića-okvirni sporazum na period od dvije godine ( grupa XII)

Datum: 26.1.2021

41
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava osjetnika, uređaja, opreme za prizemne postaje (grupa 4.)

Datum: 26.1.2021

42
Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, NUS

Datum: 26.1.2021

43
Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj · Odluke DKOM

Predmet: gumenjak s prikolicom

Datum: 26.1.2021

44
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: zrakoplovne karte u zemlji i inozemstvu te hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu

Datum: 25.1.2021

45
Inovativni Zadar d.o.o., Zadar · Odluke DKOM

Predmet: radovi izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora

Datum: 25.1.2021

46
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga prijevoza autobusom/minibusom na relaciji Zadar-Knin-Zadar

Datum: 22.1.2021

47
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: antikorozivna zaštita tlačnog cjevovoda

Datum: 22.1.2021

48
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sanacija internog sustava odvodnje COKP Lučko autocesta A3

Datum: 22.1.2021

49
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: čišćenje akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta

Datum: 22.1.2021

50
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na "Revitalizaciji vrelovodne mreže na području Grada Zagreba"

Datum: 22.1.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta