Poredano po:

Broj dokumenata: 19130

1
OVR-677/2023 · Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.2.2024.

2
OVR-486/2023 · Općinski sud u Đakovu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.2.2024.

3
OVR-266/2021 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.4.2024.

4
OVR-2461/2020 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.1.2024.

5
OVR-303/2020 · Općinski sud u Puli - Pola

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 15.4.2024.

6
OVR-6194/2018 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 26.1.2024.

7
OVR-578/2022 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.2.2024.

8
OVR-11/2023 · Općinski sud u Sisku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 3.5.2024.

9
OVR-1399/2023 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.1.2024.

10
OVR-75/2022 · Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

11
OVR-105/2020 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.4.2024.

12
OVR-266/2021 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.4.2024.

13
OVR-1399/2023 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 19.1.2024.

14
OVR-75/2022 · Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

15
OVR-105/2020 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.4.2024.

16
OVR-266/2021 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.4.2024.

17
OVR-75/2022 · Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

18
OVR-105/2020 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.4.2024.

19
OVR-266/2021 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.4.2024.

20
OVR-457/2020 · Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.11.2023.

21
OVR-172/2020 · Općinski sud u Vukovaru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.2.2024.

22
OVR-105/2020 · Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Vrbovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 23.4.2024.

23
OVR-266/2021 · Općinski sud u Pazinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 25.7.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 25.4.2024.

24
OVR-1386/2023 · Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 26.1.2024.

25
OVR-1076/2022 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.2.2024.

26
OVR-152/2021 · Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 31.1.2024.

27
OVR-110/2022 · Općinski sud u Dubrovniku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 29.4.2024.

28
OVR-783/2019 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.3.2024.

29
OVR-2298/2016 · Općinski sud u Splitu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

30
OVR-178/2020 · Općinski sud u Novom Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.5.2024.

31
OVR-678/2020 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.5.2024.

32
OVR-940/2022 · Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 14.2.2024.

33
OVR-531/2019 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 13:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.3.2024.

34
OVR-2298/2016 · Općinski sud u Splitu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

35
OVR-390/2018 · Općinski sud u Virovitici

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 29.4.2024.

36
OVR-178/2020 · Općinski sud u Novom Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.5.2024.

37
OVR-295/2021 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 12:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.3.2023.

38
OVR-1305/2022 · Općinski sud u Vinkovcima

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 12.2.2024.

39
OVR-2298/2016 · Općinski sud u Splitu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

40
OVR-178/2020 · Općinski sud u Novom Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 6.5.2024.

41
OVR-295/2021 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 11:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.3.2023.

42
OVR-382/2019 · Općinski sud u Varaždinu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.2.2024.

43
OVR-295/2021 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 8.3.2023.

44
OVR-118/2022 · Općinski sud u Čakovcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 31.1.2024.

45
OVR-532/2023 · Općinski sud u Vinkovcima

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

46
OVR-544/2021 · Općinski sud u Zadru

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 24.7.2024. 9:00:00

Datum odluke o prodaji: 18.4.2024.

47
OVR-1500/2024 · Općinski sud u Osijeku

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 23.7.2024. 10:00:00

Datum odluke o prodaji: 22.3.2024.

48
OVR-403/2022 · Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 18.7.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 7.2.2024.

49
OVR-178/2021 · Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 18.7.2024. 15:00:00

Datum odluke o prodaji: 24.4.2024.

50
OVR-4666/2018 · Općinski građanski sud u Zagrebu

Način prodaje: e-Dražba u sudskom postupku

Datum i vrijeme početka: 18.7.2024. 14:00:00

Datum odluke o prodaji: 1.2.2024.

Uključi filtre Isključi filtre

Datum početka

Vrsta predmeta prodaje
Složenost predmeta prodaje
Elektronička javna dražba

Datum početka nadmetanja