c S

Osnovni podaci

Tvrtka: LEXPERA pravne i poslovne informacije d.o.o. Zagreb
Skraćena tvrtka: LEXPERA d.o.o.
Sjedište: Tuškanova 37, 10000 Zagreb, Hrvatska
Veličina poduzeća: srednja
Odgovorna osoba: Matej Kovač, predsjednik uprave
Odgovorna osoba: Petar Boromisa, član uprave, prodaja i marketing
Odgovorna osoba: Radoslaw Pawlowski, član uprave
Odgovorna osoba: Zvonimir Šmer, član uprave, IT i financije
Glavni urednik: Lucija Prkačin
Osnovano: Društvo je osnovano Izjavom osnivača dana 15.11.2006. godine
Osnovni kapital: 2.600.000,00 kuna / 345.079,30 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
E-adresa: info@iusinfo.hr
Internet stranica: http://www.lexpera.hr
Telefon: (01) 5999 918 (centrala)
Faks: (01) 5999 919
OIB: 79506290597
Matični broj: 2286599
MBS: 080586789
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Žiro račun (IBAN): HR4223600001102463978
Devizni račun: HR4223600001102463978 kod Zagrebačka banka d.d. ZAGREB
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR4223600001102463978
Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@iusinfo.hr

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. Društvo je u privatnom vlasništvu.

LEXPERA d.o.o. Zagreb ima potpune ovlasti u pravnom prometu s trećim osobama i odgovara za sve svoje obveze cjelokupnom imovinom društva.

Društvo posluje u poslovnim prostorima na adresi sjedišta, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati.