c S

Uvjeti korištenja

Prilikom korištenja Portala IUS-INFO tvrtke LEXPERA d.o.o. Zagreb (u nastavku teksta: pružatelj usluge), vrijede sljedeći uvjeti odnosno ograničenja:

1. Odgovornost za sadržaj portala

Pružatelj usluge nastoji neprestano osigurati kvalitetu, točnost i pravodobnost podataka i usluga na svojim internet stranicama.

Odgovornost pružatelja usluga za neugodnosti ili štetu koji bi korisnicima nastali zbog mogućih netočnih, nedostatnih ili na bilo koji način neprikladnih podataka odnosno usluga na svojim internet stranicama, u cijelosti je isključena.

Pružatelj usluga korisnicima ne jamči za točnost odnosno prikladnost podataka i drugih usluga na svojim službenim stranicama.

2. Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva

Korisnikom se smatra svaka osoba koja koristi stranice portala, bez obzira na to koristi li besplatne stranice ili stranice za koje je potrebna prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnici su upoznati sa sljedećim činjenicama:

  • da su znakovi „IUS-INFO“, „EURO IUS-INFO“ i „LEXPERA“ zaštićeni Zakonom o žigu, a baze podataka Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima,
  • da su zbirke dokumenata na portalu IUS-INFO – u cijelosti i kao pojedinačan dio sustava – zaštićene autorskim pravom pružatelja usluga i drugim propisima (zaštita od konkurencije, itd.),
  • da su pojedinačne jedinice u zbirkama propisa portala IUS INFO, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), zaštićene autorskim pravom njihovog autora

Autorska zaštita portala IUS-INFO, njegovih pojedinačnih zbirki podataka i pojedinačnih jedinica u zbirkama, koje su dostupne korisnicima, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima.

Kod pojedinačnih jedinica zbirke portala IUS INFO, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), korisnicima je dopušteno korištenje samo za vlastite potrebe. Svi drugi oblici daljnje distribucije, posredovanja odnosno omogućavanje korištenja trećim osobama (npr. reproduciranje u knjizi, objava na internet stranicama naručitelja odnosno korisnika, itd.), izričito su zabranjeni.

Navedena zabrana odnosi se na sve oblike korištenja koji prelaze okvire vlastitih potreba, a osobito su zabranjeni sljedeći postupci:

  • korištenje znatnih dijelova (količinski i/ili kvalitativno) zbirki podataka (npr. reproduciranje strukture zbirke ili dijelova strukture zbirke, itd.)
  • korištenje zbirki podataka u suprotnosti s njihovim uobičajenim korištenjem ili na način, koji bi mogao povrijediti interese pružatelja (npr. upotreba pročišćenih tekstova propisa preko okvira vlastitih potreba korisnika, sistematično i ponovljeno korištenje neznatnih dijelova zbirka podataka, itd.)
  • uklanjanje ili zamjenjivanje znakova “IUS-INFO”, “EURO IUS-INFO”, “LEXPERA” i/ili “portal IUS-INFO”, kad se samo oni javljaju na pojedinačnim podacima.

U slučaju izvanredne uporabe sadržaja portala od strane pojedinog korisničkog imena pružatelj usluge privremeno će ga blokirati te o izvanrednoj uporabi obavijestiti pretplatnika.

Korisnik odgovara pružatelju usluge za svu moguću štetu koja bi pružatelju usluge nastala radi kršenja, u ovom poglavlju, određenih obveza odnosno ograničenja.

3. Postupak s korisničkim imenom i lozinkom

Korisnik se obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuvati kao poslovnu tajnu te da će korisničko ime koristiti samo on.

Korisnik odnosno pretplatnik odgovoran je za štetu nastalu pri možebitnoj zloporabi korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštenog korisnika odnosno treće osobe.

Korisnik mora u slučaju saznanja za činjenice koje ukazuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili lozinke, bez odgode obavijestiti pružatelja usluge.

U slučaju kršenja odredaba ovog poglavlja, pružatelj usluge ima pravo ograničiti ili prekinuti uporabu portala IUS INFO za pojedino korisničko ime.

4. Povezanost na internet stranice

Poveznice na internet stranice trgovačkog društva LEXPERA d.o.o. Zagreb (u nastavku: društvo) dopuštene su pod sljedećim uvjetima:

  • da se ne ukloni ili sakrije oglas, znak o pridržavanju autorskih prava ili drugih obavijesti na toj stranici
  • da se poveznica na zahtjev društva ukloni.

5. Povezanost na druge internet stranice

Internet stranice društva mogu sadržavati i poveznice na druge internet stranice, koje nisu održavane od strane društva. Društvo za sadržaj tih stranica ne odgovara.

6. Sadržaj internet stranica

Sadržaj internet stranica društva nema učinak pravnog savjeta.

7. Korištenje portala IUS-INFO

Pri korištenju zbirki portala IUS INFO, korisnici moraju u cijelosti poštovati relevantne odredbe ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, općih uvjeta poslovanja te uvjeta korištenja.

Valjanost od 1.1.2009.
LEXPERA d.o.o.