c S

IUS-INFO kalendar prikazuje popis zakona, podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora i lokalnih propisa koji stupaju na snagu, mijenjaju se ili prestaju vrijediti na dan označen u kalendaru.

svi
28
su
Sve obavijesti
Zakoni od 1 do 6 (ukupno 6)
Zakon o zaštiti potrošača

stupa na snagu od: 28.5.2022 - novo

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

stupa na snagu od: 28.5.2022 - novo

Zakon o javnom bilježništvu

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Zakon o zaštiti zraka

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Podzakonski propisi od 1 do 18 (ukupno 18)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Pravilnik o Registru "Ne zovi"

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

stupa na snagu od: 28.5.2022 - promjena