Poredano po:

Broj dokumenata: 357522

1
CASE OF BELSKIY AND OTHERS v. RUSSIA; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF MALYUK AND OTHERS v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF GORBENKO v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF KHARKOVSKIY v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF KOLODIY v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF GLEBOV v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF DUŢĂ AND OTHERS v. ROMANIA; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF VYSOTSKYY v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF MOLCHENKO v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF LADAN AND GULTYAYEV v. UKRAINE; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF MTCHEDLISHVILI v. GEORGIA; 25.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
Gž 82/2021-2; 22.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici 62.000,00 kn sa zateznom kamatom od 1. studenog 2017. do isplate i pod toč. II. izreke iznos od 5.000,00 kn sa zateznom kamatom od 8. studenog 2017. do isplate, dok je toč. III. izreke presude odbijen zahtjev tužiteljic...

13
CASE OF BRENKO AND OTHERS v. UKRAINE; 18.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF FAYZOV v. AZERBAIJAN; 18.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF GANIYEVA AND OTHERS v. AZERBAIJAN; 18.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF AZIZOV AND NOVRUZLU v. AZERBAIJAN; 18.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
Gž 114/2021-2; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je tužitelj G. Z. stekao pravo vlasništva kčbr. 5298/1 oranica površine od 16 m2 i kčbr. 5298/2 oranica površine 750 m2 upisanih u zk.ul. 4299 k.o. V. N., što je tuženik K. d.o.o. u stečaju dužan priznati i trpjeti uknjižbu prava vlasništva tužite...

18
Gž Zk 953/2020-2; 17.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "1. Prihvaća se prigovor Republike Hrvatske, preinačuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta posl.br. Z-11701/2019 od 10. lipnja 2019. i rješava: Odbija se prijedlog I. N. radi uknjižbe prava vlasništva 3/5 dijela č.zem. 3045/4 k.o. ...

19
CASE OF MANSUROV AND OTHERS v. RUSSIA; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF BEHAR AND GUTMAN v. BULGARIA; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF GAWLIK v. LIECHTENSTEIN; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF IALTEXGAL AURICA S.A. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF HANAN v. GERMANY; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF BUDAK v. TURKEY; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF MENG v. GERMANY; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF NEGULESCU v. ROMANIA; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF KUZNETSOVA v. RUSSIA; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF BUDINOVA AND CHAPRAZOV v. BULGARIA; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF V.C.L. AND A.N. v. THE UNITED KINGDOM; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF STICHTING LANDGOED STEENBERGEN AND OTHERS v. THE NETHERLANDS; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF BULIGA v. ROMANIA; 16.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
Gž Zk 82/2021-2; 16.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice na rješenje zemljišnoknjižnog referenta  broj: Z-14159/20 od 2. studenog 2020. kojim je predlagateljici naloženo da plati sudsku pristojbu u ukupnom iznosu od 1.325,00 kn i to rješenje je potvrđeno. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi pred...

33
CASE OF DURAKOVIĆ AND KREŠTALICA v. BOSNIA AND HERZEGOVINA; 11.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
34
CASE OF STUZHUK v. UKRAINE; 11.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
35
CASE OF IBRIŠIMOVIĆ AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA; 11.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
36
CASE OF GRANKOV v. UKRAINE; 11.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
37
CASE OF ZAYARNYUK v. UKRAINE; 11.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
38
CASE OF RAZMANOVA v. RUSSIA; 11.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
39
CASE OF EFENDIĆ v. BOSNIA AND HERZEGOVINA; 11.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
Gž Zk 916/2020-2; 11.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim, rješenjem odbijen je prigovor protustranke K. B. i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-15485/19 od 13. prosinca 2019. kojim je u odnosu na protustranku temeljem Prijavnog lista za zemljišnu knjigu klasa: 932-06/19-02/390 Ur. broj:541...

41
Gž 1512/2019-2; 10.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u toč. I. izreke utvrđeno je da je tužiteljica povukla tužbu, dok je u toč. II. izreke naloženo tužiteljici da 1. tuženiku G. Z. naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.500,00 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama počev od 6. lipnja 2019. pa d ...

42
II Kž 38/2021-4; 10.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog Ž. S., zbog kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. stavka 1. K...

43
CASE OF MAASSEN v. THE NETHERLANDS; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
CASE OF HASSELBAINK v. THE NETHERLANDS; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
CASE OF ZOHLANDT v. THE NETHERLANDS; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
46
CASE OF USPANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
47
CASE OF LAPTEV v. RUSSIA; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
48
CASE OF TOKEL v. TURKEY; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
49
CASE OF XHOXHAJ v. ALBANIA; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
50
Gž Zk 930/2020-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja od 23. srpnja 2020. i potvrđeno rješenje istog prvostupanjskog suda posl.br. Z-7497/2020 od 7. srpnja 2020. te je naložen upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk.ul. 5595 k.o. P.. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobijaju predlagatelj...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a