Poredano po:

Broj dokumenata: 13435

1
U-II/3872/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Tomislav Bunčić iz Slunja (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Sanja Artuković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 18. kolovoza 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 7. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta ("Narodne ...

2
U-II/1/2021; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mario Rihtarić iz Čakovca podnio je 2. siječnja 2021. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/20.) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici odr...

3
U-II/92/2021; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dragan Feher iz Čakovca podnio je 5. siječnja 2021. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/20.) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održa...

4
U-II-93-2021 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 18. prosinca 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zak...

Broj odluke: U-II-93/2021 i dr.

5
U-I/2513/2015; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 88. Ustava, predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o preuzimanju dioničkih društava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. Zakon o preuzimanju dioničkih društava objavljen je u "Narodnim novina ....

6
U-I/402/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 22. veljače 2013. donio Zakon o sudovima, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 28 od 6. ožujka 2013., a stupio je na snagu 14. ožujka 2013. Zakon o sudovima (u daljnjem tekstu: ZoSud) nakon toga je mijenjan odnos ......

7
U-II/4784/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 30. lipnja 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakon...

8
U-II/5305/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Dario Šavorić (u daljnjem tekstu: predlagatelj) kojeg zastupa Hrvoje Kovač, odvjetnik u Bjelovaru, podnio je 13....

9
U-II/5793/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), CAMMEO FRANŠIZA d.o.o. Podružnica Zagreb (u daljnjem tekstu: predlagateljica) koju zastupa Ivan Luetić, odvjetni...

10
U-I-5918/2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sustavu civilne zaštite donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 15. srpnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 82 od 24. srpnja 2015. i stupio je na sn ....

11
U-II-5920-2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 25. listopada 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.; u daljnjem tekstu: ZZP) u vezi s člankom 18. Zakona o...

12
U-II-6136/2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 18. prosinca 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zak...

13
U-III/4150/2019; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositeljice Raiffeisenbank Austria d.d. (U-III-4150/2019), Sberbank d.d. (U-III-4388/2019), OTP banka d.d. (U-III-4389/2019), ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. (U-III-4390/2019), 5. Privredna banka Zagreb d.d. (U-III-4396/2019), 6. Zagrebačka banka d.d. (U-III-45...

14
U-III/46/2021; 26.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Antun Djonović iz Đulovca, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj). 1.1. Podnositelj je podnio dvije ustavne tužbe. Prva ustavna tužna podnesena je 4. siječnja 2021. po punomoćniku Ozren Kor ......

15
U-III/123/2021; 26.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Arijan Vrban (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-26/2020-3 (Kir-Us-65/2020) od 18. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješen ....

16
U-III/210/2021; 26.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Renato Grančić iz Glavine Donje, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Andro Marijanović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podne ......

17
U-III/430/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. A. iz X. (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 3. veljače 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) sm ....

18
U-III/2848/2019; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Stjepan Klarić iz Županje (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dejan Španović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 248/2018-2 od ......

19
U-III/3491/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ankica Šuljić iz Rijeke, vlasnica kupljene nekretnine i porezna obveznica (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2151/19-2 od 20. veljače 2020. (u ....

20
U-III/378/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Robert Horvat iz Gunje (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-175/2017-3 od 16. prosinca 2019. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje), kojim je prihvaćena žalba tuženika u sporu, Republike ....

21
U-III/5451/2016; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), TRAJEKTNA LUKA SPLIT d.d. sa sjedištem u Spl ....

22
U-III/3333/2017; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 13 ....

23
U-III/1862/2018; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Dragan Vujović iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Aleksandar Puh, odvjetnik u Puli. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda broj: Usž-100/16-2 od 22. studenoga 2017. (u daljnjem ......

24
U-III/525/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Denis Rilov, umirovljeni hrvatski branitelj iz Rijeke, zastupan po Anamari Laškarin, odvjetnici u Rijeci. Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-37 ......

25
U-IIIB/5751/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Viktor Tošić, osoba bez državljanstva, trenutno s boravištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Rajić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 7. prosinca 2020. na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske...

26
U-III/98/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je obvezan isplatiti iznos od 180.000,00 kuna proizašao kao obveza iz Predugovora o poslovnoj suradnji, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodn ....

27
U-III/1882/2019; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je aiKATE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po direktoru Ivanu Šeparoviću, a ovaj po Uni Zečević Šeparović, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Zečević i dr. sa sjedištem u Zagrebu. ....

28
U-III/6094/2020; 19.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 21. prosinca 2020. Nevio Aflić iz Rovinja, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Matija Miloš, odvjetnik u Puli-Pola. 1.1. Usta ......

29
U-III/6200/2020; 19.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 24. prosinca 2020. Ilija Ageljić iz Gornjeg Zovika, Republika Bosna i Hercegovina, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu K ....

30
U-III/2790/2016; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je odlučeno o tužbenom zahtjevu vezanom uz zloporabu vladajućeg položaja, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97. ....

31
U-III/3859/2020; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jasna Grubica iz Poreča (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 14. kolovoza 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekst ....

32
U-III/6037/2020; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladen Kotrulja iz Salia, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj)kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Branimir Zorica, odvjetnik u Zadru,podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Kv II-287/20-3 od 16. pros ....

33
U-III/3703/2019; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Matuško iz Metkovića (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Dubrovni ......

34
U-III/2959/2016; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je presuđeno u postupku radi naknade štete, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5 ....

35
U-III/4152/2018; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Erwin Enver Kumalić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Zdenka Koharić, odvjetnica u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2261/18-2 od 13. lipnja 2018. ....

36
U-III/3332/2018; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Aleksandra Tot iz Slatine (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Željko Olujić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Željko Olujić, Iva Pezić i Fran Olujić u Zagreb ....

37
U-III/1381/2019; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Ivan Štimac iz Konjskog brda, Daliborka Devčić iz Kraljevice i Robert Brkljača iz Crikvenice (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lenka Banjanin, odvjetnica u Rijeci. ......

38
U-III/5857/2020; 30.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Goran Knežević (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Jurica Barbarić, odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Damir Varga i Jurica Barbarić, sa sjedištem u Vinkovcima. 1.1. ......

39
U-III/6006/2020; 30.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 16. prosinca 2020. Slavko Rodić iz Nurkovca, trenutno u istražnom zatvoru u Osijeku (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ivan Bošković, odvjetnik u Požegi. 1.1. Ustavna tužba ......

40
U-III/6007/2020; 30.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Boris Lugar (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Kv II-1490/2020-2 (Ko-1357/14) od 24. studenoga 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko ....

41
U-III/5877/2020; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Dušan Nagulić iz Stalaća, Republika Srbija, trenutno u istražnom zatvoru u Vinkovcima (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Borislav Miodragović, odvjetnik u Vukovaru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u ......

42
U-III/2309/2018; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ane Krstelj iz Dubrovnika i Ana Ludvik iz Lopuda (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje zastupa Cvijetko Rihter, odvjetnik u Dubrovniku, podnijele su ustavnu tužbu kojom osporavaju presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-59/14-2 od 25. ....

43
U-III/325/2018; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba odbacuje se u odnosu na podnositeljeve prigovore glede ostalih uvjeta kojima je bio podvrgnut tijekom boravka u Kaznionici u Lepoglavi i glede uvjeta kojima je bio podvrgnut tijekom boravka u Zatvoru u Zagrebu.

44
U-III/2474/2016; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela državne i sudbene vlasti, kojim je odlučeno o pretvorbi društvenog poduzeća H.T.P. Imperial Rab, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/ ....

45
U-III/4275/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo MIRNA ROVINJ d.o.o. (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Alen Ivković, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske bro ......

46
U-III/2151/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Branko Pastuović (u daljnjem tekstu: prvi podnositelj) i INA Industrija nafte d.d. Zagreb - Rafinerija nafte Sisak (u daljnjem tekstu: druga podnositeljica). 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Žu ......

47
U-III/4851/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Snežana Butković iz Republike Srbije (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 29. studenoga 2019. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u ....

48
U-III/564/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladen Juren iz Ivanca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Benčić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Porobija i Špoljarić u Varaždinu, podnio je ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u upravnom sporu radi ud ....

49
U-III/769/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Branko Peran iz Grebaštice (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2142/18-2 od 4. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbij ....

50
U-III/3961/2018; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo ADRIACINK d.o.o. iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Boris Bulj, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-520/18-2 od 1 ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a