Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Pž 4217/07-3; 3.3.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: X Pž-4217/07-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Zdravku Junačku, u pravnoj stvari tužitelja ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO iz Osijeka, Vinkovačka cesta 63e, zastupanog po punomoćniku Krešimiru Panjakoviću, odvjetniku iz Osijeka, protiv tuženika EUROT ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a